ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΆΔΑ: 0030

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΟΣ 27360 33325

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΟΤΑΜΟΣ 27360 34220
ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ 27360 38055
ΛΙΒΑΔΙ 27360 31661

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΛΙΒΑΔΙ 27360 37030 & 6947439404
ΠΟΤΑΜΟΣ 27360 38093 & 6973882180

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΧΩΡΑ 27360 31206
ΠΟΤΑΜΟΣ 27360 33222

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ 27360 33199

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΔΙΑΚΟΦΤΙ 27360 33280
ΔΙΑΚΟΦΤΙ 27360 34222

Ο/Γ-Ε/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ & Ο/Γ-Ε/Γ Ιονις
ΧΩΡΑ 27360 31390
ΠΟΤΑΜΟΣ 27360 31870  www.kithiratravel.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 27360 33297

OLYMPIC AIR
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 27360 31545  www.olympicair.com

SKY EXPRESS
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 27360 31545  www.skyexpress.gr

ΚΤΕΛ – ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ 210 5124910
ΓΥΘΕΙΟ 27330 22228
ΝΕΑΠΟΛΗ 27340 23222
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27210 22851