Λιοντάρι

Λιοντάρι

Continue reading →

Αρχαϊκή Λιοντάρι

Το αρχαϊκό λιοντάρι έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Κατάγεται από το Παλαιόκαστρο, η αρχαία πρωτεύουσα των Κυθήρων περίπου 600 v. Χρ. Σε 100 n. Χρ. Οι Βενετοί τον πήρε στην είσοδο του φρουρίου της Χώρας. Σύμφωνα με τη γερμανική κατοχή στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο 2 ήρθε στο Βερολίνο. Με τυχαίο ένας ντόπιος βρήκε το λιοντάρι σε ένα αρχείο στο Βερολίνο και θα μπορούσε να έχει ως αιτία την επανακυκλοφορία για τα Κύθηρα.